vote: 0

Chính sách mới của messenger Facebook

Affiliate-Asia10-03-2020, 14:56

Chat-bot trong Facebook. Ba thay đổi quan trọng kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020

Ngay sau tết, Facebook đã chuẩn bị một trò chơi bất ngờ khác cho chúng mình - một chính sách nền tảng messenger mới. Đây là giờ để cài đặt chat bot.

Có gì mới trong Cập nhật này:

  1. Tin nhắn “follow-up message” trong quy tắc, 24 + 1 sẽ không còn nữa.

  2. Subscription Messaging — hiện chỉ có sẵn cho các trang tin tức đã đăng ký trên Facebook.

  3. Message Tags  - giảm từ 17 xuống 4.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Thay đổi quy tắc “24+1”

—Trước đây, khi người dùng lần đầu tiên nhắn tin cho trang kinh doanh của bạn qua Messenger, bạn có thể gửi tin nhắn cho anh ta với nội dung thương mại trong vòng 24 giờ. Nếu người dùng không trả lời, thì bạn có thể gửi lời nhắc cho anh ta — “follow-up message”.

—Bây giờ bạn vẫn có thể gửi nội dung thương mại cho người dùng trong vòng 24 giờ sau lần tương tác đầu tiên, nhưng follow-up message không còn nữa.

Tin nhắn đăng ký

Bản tin hiện chỉ có sẵn cho các trang tin tức được đăng ký trên Facebook. Rất tiếc, đối với các trang kinh doanh tùy chọn này không còn có sẵn. Ngay cả khi bạn có một công ty tin tức, thì đăng ký hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và tiếng Ý. Đăng ký có sẵn trong Business-manager.

Thẻ tin nhắn

Số lượng thẻ tin nhắn được giảm từ 17 xuống 4.

—Confirmed Event Update: được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các thay đổi và để nhắc nhở về các sự kiện mà họ đã đăng ký.Và để xác nhận yêu cầu đặt sắp tới, thông báo về những thay đổi trong lịch trình, vv. Cấm gửi với thẻ này: tin nhắn được gửi cho những người chưa đăng ký sự kiện, tin nhắn có thông tin về các sự kiện trong quá khứ, cũng như tin nhắn quảng cáo, bao gồm khuyến mãi, bán hàng, giảm giá, phiếu giảm giá, v.v. Cấm thăm dò ý kiến và yêu cầu phản hồi.

—Post-Purchase Update: Thẻ này dành cho giao tiếp không quảng cáo sau khi mua.Để xác nhận việc mua, giao hàng và theo dõi các bản cập nhật với thông báo giao hàng. Ngoài ra, thanh toán hoặc từ chối thông báo thanh toán. Cấm gửi thư bằng thẻ này: thư resale hoặc cross-sell. Cũng như các thông tin quảng cáo, bao gồm các chương trình khuyến mãi, bán hàng, giảm giá, phiếu giảm giá, v.v. 

—Account Update: Thẻ này được thiết kế để thông báo cho khách hàng về những thay đổi đối với tài khoản. Ngoài ra để nhắc nhở rằng hóa đơn phải được thanh toán. Cấm gửi thư bằng thẻ này: tin nhắn trùng lặp với thông báo và lời nhắc. Cũng như các thông tin quảng cáo, bao gồm các chương trình khuyến mãi, bán hàng, giảm giá, phiếu giảm giá, v.v. Khảo sát, thăm dò ý kiến, và đánh giá không được phép.

—Human Agent: Thẻ này để gửi các tin nhắn phi thương mại mà bạn đã nhập thủ công cho khách hàng của mình trong vòng bảy ngày sau tin nhắn cuối cùng. Gửi thư tự động và chatbot bị cấm. Các tin nhắn không liên quan đến chủ đề thư cũng bị cấm. Thẻ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Tin nhắn không có các thẻ này sẽ không được gửi bắt đầu từ mồng 4 tháng 3 năm 2020.

Xử lý với những vẫn đề này kiểu gì?

—Hãy xem lại tất cả các danh sách gửi thư tự động của bạn. Chatbot sẽ gửi nội dung thương mại đến những người đăng ký chỉ trong vòng 24 giờ sau lần tương tác cuối cùng của họ với trang của bạn trong Messenger. Đăng thêm các thẻ thích hợp trong các tin nhắn được gửi sau 24 giờ trong các bản tin. Hãy nhớ rằng mỗi khi người dùng tương tác với bot, người đó sẽ bắt đầu lại quy tắc 24 giờ. Bạn không cần đăng thêm thẻ vào các tin nhắn phù hợp với quy tắc của 24 giờ.

—Nếu người đăng ký không liên lạc với bạn qua Messenger sau 24 giờ, bạn có thể gửi tin nhắn cho họ chỉ bằng một trong ba thẻ. Nếu bạn chưa tìm thấy một thẻ phù hợp, thì bạn chỉ có thể gửi tin nhắn với sự trợ giúp của quảng cáo theo tin nhắn trong trình quản lý quảng cáo, mục đích của chiến dịch quảng cáo là "Tin nhắn".  Quảng cáo theo tin nhắn có thể chứa nội dung thương mại mà không liên quan đến quy tắc của 24 giờ.

—Bạn có thể nhắc và thúc đẩy người dùng tiếp tục trao đổi thư sau 24 tiếng bằng cách tích hợp email và thư SMS đăng thêm một liên kết đến Messenger.

—Hãy thay đổi danh sách gửi thư bằng chat-bot với tạo e-mail và gửi thư SMS


0 comments
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up