vote: 0

Atome mobile PH

Affiliate-Asia.com14-02-2020, 13:18

Affiliate program - Atome mobile PH

Giới thiệu

Atome Credit PH là một ứng dụng Android di động từ một người cho vay đáng tin cậy ở Philippines, cung cấp dịch vụ cho vay nhanh chóng, đơn giản, minh bạch và an toàn cho người Philippines.

Lợi ích trương trình đối tác:

-Hoàn thành điền thủ tục trong 5 phút;

-Ứng dụng hơn 100,000 lượt tải xuống;

-Các thủ tục đều thực hiện qua trực tuyến tại nhà;

-Lợi thế và tính năng cạnh tranh:

-Có lựa chọn dành cho khách hàng đủ 18 tuổi vay;

-Thời hạn cho vay lên đến 90 ngày;

-Không có phụ phí ẩn;

-Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản trong 24 - 48 giờ sau khi được phê duyệt.


Điều kiện chấp nhận đơn hàng

-Cài đặt ứng dụng và đăng ký thành công / Install APP and register successfully. 

-Chỉ áp dụng cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên / Available to users from 18 years old.

-Geos: Chỉ Philippines / Geos: Phillipines only

-Chỉ áp dụng đối với người dùng Android / Only for Android users.

-Điều kiện từ chối đơn hàng

-Người đăng ký không cài đặt ứng dụng hoặc không đăng ký thành công / The user do not install APP or do not register successfully.

-Khách hàng dưới 18 tuổi / Users under 18 years old.

-Người đăng ký nằm ngoài khu vực Philippine / User is outside Philippine.

Lưu ý khác

-Android: 4.2+

-Đơn đặt hàng webmaster không được thanh toán;

-Chuyển đổi với một giới thiệu trống không được tính (bạn không thể thấy nguồn lưu lượng truy cập).

offer parametrs

category: Finance type: CPI target: loan issued
networks
rate hold
Accesstrade
1.34 30
LEADBIT 4.50 14

type of traffic

SEO
Context ads
Banner ads
Mobile ads
Social network
Ads networks
Teaser networks
PopUp
ClickUnder
Push
Email newsletter
Youtube channel
Applications
Doorways
Branded traffic
Motivated traffic
Broker traffic
Adult traffic
Cash back traffic
Toolbar traffic

0 reviews of the affiliate program Atome mobile PH
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up