vote: 0

RoboCash CPL PH

Affiliate-Asia.com14-02-2020, 13:46

Affiliate program - RoboCash CPL PH

Giới thiệu

Robocash là dịch vụ tín dụng vi mô đầu tiên hoạt động với khách hàng trực tuyến mà không cần sự trợ giúp của nhà điều hành con người.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

-CPL

-Khách hàng mục tiêu: 21-70 tuổi

-Khách hàng nhập tất cả thông tin kèm tài khoản ngân hàng và nhấn nút 

-Khu vực địa lý: chỉ chấp nhận Philippines

Điều kiện từ chối đơn hàng

Khách hàng không hoàn tất điền thông tin hoặc không nhấn nút "Submit" thành công 

Không phải thị trường Philippines / User not in Philippinesoffer parametrs

category: Finance type: CPL target: correct application
networks
rate hold
Accesstrade
0.47 30
LEADBIT 1.20 14

type of traffic

SEO
Context ads
Banner ads
Mobile ads
Social network
Ads networks
Teaser networks
PopUp
ClickUnder
Push
Email newsletter
Youtube channel
Applications
Doorways
Branded traffic
Motivated traffic
Broker traffic
Adult traffic
Cash back traffic
Toolbar traffic

0 reviews of the affiliate program RoboCash CPL PH
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up