vote: 0

TheFaceShop CPS VN

Affiliate-Asia.com20-02-2020, 15:41

Affiliate program - TheFaceShop CPS VN

Điều kiện chấp nhận đơn hàng
CPS (cost per sale) được định nghĩa là:
- Hoàn thành đơn đặt hàng online tại trang https://thefaceshop.com.vn/ và  nhận hàng,thanh toán đơn hàng thành công

Điều kiện từ chối đơn hàng
- Không thanh toán thành công
- Hủy đơn hàng

Quy định về cách chạy quảng cáo

- Nghiêm cấm mạo danh The Face Shop dưới mọi hình thức

- Nghiêm cấm quảng cáo các sản phẩm của The Face Shop tại các trang web đen hoặc nguồn không chính thống

- Quảng cáo phải được tuân thủ các điều khoản về cách thức và nội dung quảng cáo theo đúng pháp luật Việt Nam quy định



offer parametrs

category: E-Commerce type: CPS target: pay order
networks
rate hold
Accesstrade
7-8% 30

type of traffic

SEO
Context ads
Banner ads
Mobile ads
Social network
Ads networks
Teaser networks
PopUp
ClickUnder
Push
Email newsletter
Youtube channel
Applications
Doorways
Branded traffic
Motivated traffic
Broker traffic
Adult traffic
Cash back traffic
Toolbar traffic

0 reviews of the affiliate program TheFaceShop CPS VN
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up