vote: 0

Aliexpress-Alibaba CPS VN

Affiliate-Asia.com20-02-2020, 15:56

Affiliate program - Aliexpress-Alibaba CPS VN

Giới thiệu

Aliexpress là một trong những website Thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất trên thế giới, cung cấp cho khách hàng mức giá thấp, với hơn 100 triệu sản phẩm từ 200.000 người bán, 20 phương thức thanh toán phổ biến nhất và giao hàng tới 200 quốc gia.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng
- Đơn hàng được tính hoa hồng là những đơn hàng được thực hiện bởi người mua hàng trên AliExpress.com đến từ những đối tác quảng cáo của AliExpress. Một đơn hàng được xem là hoàn tất khi người mua hàng hoàn thành tất cả các bước được AliExpress yêu cầu trong khi giao dịch. Những giao dịch trên AliExpress.com bị hủy hoặc bị trả hàng sẽ không được tính là Đơn hàng được tính hoa hồng.

Điều kiện từ chối đơn hàng
- Đơn hàng không được tính hoa hồng: nếu đơn hàng không theo sát những quy định về quảng cáo Affiliate cũng như chính sách của AliExpress đã nêu rõ trong trung tâm hỗ trợ tại https://portals.aliexpress.com/help.htm, đơn hàng sẽ được xem là Đơn hàng không được tính hoa hồng.
- Khách hàng không thanh toán, điền thông tin không đúng, không nhận hàng hoặc trả lại hàng.
- Lưu ý: nghiêm cấm sử dụng pop-up, cookie stuffing và tên thương mại của Alibaba/AliExpress khi chưa được sự cho phép của AliExpress. Tất cả đơn hàng đến từ những trường hợp vi phạm này đều xem như Đơn hàng không được tính hoa hồng. Publisher vi phạm sẽ không nhận được thanh toán và sẽ bị loại khỏi chiến dịch.offer parametrs

category: E-Commerce type: CPS target: pay order
networks
rate hold
Accesstrade

type of traffic

SEO
Context ads
Banner ads
Mobile ads
Social network
Ads networks
Teaser networks
PopUp
ClickUnder
Push
Email newsletter
Youtube channel
Applications
Doorways
Branded traffic
Motivated traffic
Broker traffic
Adult traffic
Cash back traffic
Toolbar traffic

0 reviews of the affiliate program Aliexpress-Alibaba CPS VN
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up