vote: 0

Các chỉ số cần thiết để theo dõi kết quả chiến dịch quảng cáo

Affiliate-Asia21-02-2020, 11:13

Nhiều publisher thường đam mê chạy chiến dịch rồi quên mất việc theo dõi theo các chỉ số. Bạn cần phải hiểu những chỉ số cần theo dõi, bởi vì nhiệm vụ chính là kiếm lợi nhuận.

Ví dụ: chúng tôi biết rằng approve 50%, thanh toán 31$ — giá trị trung bình 16$. 

CTR - tỷ lệ click qua quảng cáo

Hiển thị có bao nhiêu phần trăm từ 100% người dùng truy cập vào quảng cáo.

CTR=Số lần click/Ấn tượng*100%

Ví dụ: nếu quảng cáo được hiển thị 10 000 lần, còn số lượng được chuyển sang website 120 человек, có nghĩa là CTR=120/10 000*100=1,2%.

CTR cao không có nghĩa là giá lead sẽ nhỏ. Không nên tập trung vào chỉ số này.

Vi dụ: thanh toắn offer 8$. Trong tài khoản quảng cáo Facebook có 2 danh sách làm việc.

1 creative:

CTR=3%.

CR (tỷ lệ chuyển đổi) =20%.

Giá 1000 cost per mille (СРМ) = 3$.

Số lần click=1000*0,03=30.

Giá click=200/30=6,7 рубля.

Số lượng lead=30*0,2=6.

Chi phí 3$ mình được 50% approve và được xác nhận 3 lead

2 creative:

CTR=9%.

CR=2,2%.

Giá 1000 (СРМ)=3$ 

Số lượng click = 1000*0,09=90.

Giá trị của click=200/90=2,2 рубля.

Số lượng lead=90*0,022=2.

Chi phí 3$ mình được 50% approve và được xác nhận 1 lead.  Trong trường hợp đầu tiên CTR tệ hơn, nhưng profit từ thông báo cao hơn.

Tỷ lệ chuyển đổi hoặc CR

Hiển thị có bao nhiêu phần trăm người dùng đặt hàng trên trang.

CR=Số lượng đơn đặt hàng/số lần nhấp*100%.

Ví dụ: nếu một trang web đã truy cập 4.000 người dùng, và bạn đã nhận được 150 đơn đặt hàng, có nghĩa là: CR=150/4000*100%=3,75%.

Hãy phấn đấu cân bằng giữa tỷ lệ nhấp và tỷ lệ chuyển đổi. Làm sáng tạo sống động nhưng có liên quan đến quảng cáo của bạn.

Lợi tức đầu tư hoặc ROI

ROI - return on investment

ROI cho thấy có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận bạn nhận được từ số tiền chi tiêu.

ROI=(Thu nhập - chi phí)/chi phí*100%.

Ví dụ: nếu bạn đã chi phí 1000$ vào offer để quảng cáo, rồi nhận được 1500$, có nghĩa lợi nhuận bằng 50%. Đó gọi là ROI

Lợi nhuận từ click hoặc EPC

EPC - earnings per click 

Nó cho thấy số tiền kiếm được bằng một click và giúp hiểu được chiến dịch nào mang lại lợi nhuận cao nhất.

EPC=Thu nhập/số lần click

Ví dụ: bạn có 2 chiến dịch:

Chiến dịch 1:

Kiếm được: $100

Click: 15

EPC=$6,67

Chiến dịch 2:

Kiếm được: $130

Click: 19

EPC=$6,84

Chi phí trung bình hiệu lực và lead được approve

Cho thấy giá cả lead loại trừ trash

Giá cả lead=Chi phí/Số lượng lead loại trừ trash.

Ví dụ, bạn đã nhận được 27 ứng dụng thông qua Facebook và chi phí 187$.

Giá cả một ứng dụng=187/27=$6,92.

Trong 27 ứng dụng, 13 ứng dụng sẽ rơi vào trash, điều đó có nghĩa là chỉ có 14 ứng dụng hợp lệ. Giá một lead sẽ là 13,35$, còn bạn sẽ bị lỗ nhiều.

Giá lead được appove=Chi phí/Số lượng lead được approve.

Lợi nhuận ròng từ lead được approve=Xuất chi–Giá lead được approve.

Mỗi chỉ số phải được theo dõi: giảm một trong những chỉ số sẽ dẫn bạn đến thất bại 

Ảnh hưởng tần số đến chỉ tiêu của chiến dịch

Tần suất xác định, có bao nhiêu lần hiển thị quảng cáo mỗi người.

Tần suất cao gây ra hạ click và CR thấp hơn: Người dùng thường thấy quảng cáo và phản ứng tiêu cực.

Tần suất=Sô lượng hiển thị/phủ sóng.

Ví dụ: nếu trong quảng cáo được hiển thị 14 567 lần và phạm vi phủ sóng bằng 8,654, thì tần số là 1,68. Vì vậy, trung bình, mỗi người dùng đã thấy một quảng cáo gần gấp đôi.

Sự phụ thuộc của mức tần suất và tỷ lệ click

Làm cách nào để giảm tần suất quảng cáo?

  • Hãy loại trừ những khán giả đã click / tương tác với quảng cáo.

  • Cập nhật quảng cáo của bạn khi tần suất tăng để khán giả không nhìn thấy quảng cáo của bạn nhiều lần.

  • Theo dõi ngân sách và số lượng khán giả.

  • Đặt quy tắc tự động để tạm dừng quảng cáo hoặc giảm ngân sách của bạn.


0 comments
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up