vote: 0

Case study: chạy quảng cáo bán chất senomax tăng ngực trên Facebook GEO Italy

Affiliate-Asia.com21-02-2020, 11:43

Dữ liệu chiến dịch

Nguồn + Vị trí: feed Facebook và Instagram

Dữ liệu kỹ thuật: tài khoản – tự phục vụ

Thanh toán – ХХХ

Pre landing với landing, cloaking

Cài đạt nhắm mục tiêu, đối tượng mục tiêu: đàn bà 18-65+

Profit từ Senomax

Xuất chi: $22

Approve: sạch — 94,5% / cùng trash — 88,6%

Thời gian chạy: 25.07.19 — 15.09.19

Lead: 1643

Chi phí: $17 543 

Thu nhập: $36 146 

Profit sạch: $18 603 

ROI: 106%

Creative

Bằng chứng


Giai đoạn thử nghiệm

Cấu trúc chiến dịch: 3 adset,(ngân sách tối ưu hóa chiến dịch): 50$

Mục đích: CR

Thời hạn: 3 ngày

Tổng ngân sách: 150$.

Giá 1 lead trong test: tâm 5$

Đối với thử nghiệm, đã được quyết định sử dụng hai phương pháp. Cũng đã được thử hai landing, nhưng không có sự khác biệt lớn giữa họ, quan trọng nhất ở đây là pre-landing. Các xét nghiệm mất tối đa ba ngày. Sau đó, trở nên rõ ràng có chạy được hay là không. Điều chính là thử nghiệm ít nhất phải hai tài khoản.

Landing:

  1. http://senomax.fair-sale.com/it/1/

  2. http://senomax.fair-sale.com/it/2/

Cách tiếp cận đầu tiên

Lần đầu thu nhập của chiến dịch được tầm khoảng 7-8$, nhưng rồi sau bị cấm bởi trong ảnh có cơ thể bị hở. 

Creative:

Văn bản mẫu trong creative: +2 kích thước trong vòng 7 ngày, tăng ngực lên 2 cỡ, v.v.

Cách tiếp cận thứ hai

Tin tức tiếp cận.

Pre-landing: http://senomax.fair-sale.com/it/pre/4/

Khi sử dụng phương pháp này đã đạt được kết quả tốt. Chiến dịch này ổn định hơn chiến dịch cách đầu tien. Gần như tất cả creative cho thu nhập tầm 7-8$.

  1. Cách cho thêm  «noise», đổi kích thước  v. v. không hợp khi làm việc cùng offer nutra. Trong các ví dụ ở trên, các bạn có thể thấy đã được đổi studio, người mẫu và hình nền. Nếu bạn chạy quảng cáo trong 5 tài khoản,thì bạn cần  15 hình ảnh quảng cáo (3 hình ảnh trong 1 tài khoản). 

  2. Bạn phải hiểu các quy tắc cơ bản của FB. Những hình ảnh ngực hở không qua được kiểm duyệt facebook. 

  3. Khi bắt đầu chạy chiến dịch bạn nên dùng chương trình mà có thể giúp bạn— https://cloud.google.com/vision/. Google vision sẽ giúp bạn vượt qua kiểm duyệt facebook. Hướng dẫn chi tiết để sử dụng chương trình đó bạn có thể tìm thấy trên Internet.

  4. Hãy thử nghiệm với những procs.  Chiến dịch này cần phải thử nghiệm nhiều. Không nên làm creative chỉ theo khẩu vị của bạn. Thay thế hình ảnh, màu nền hoặc thêm nhận xét mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả cuối cùng của lead.


0 comments
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up