vote: 0

Facebook cấm những gì

Affiliate-Asia.com21-02-2020, 13:23

Đăng nhập tài khoản:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một trình duyệt khác

 • đăng nhập qua VPN, proxy, v.v.

 • trình duyệt và ngôn ngữ máy tính không khớp

 • Múi giờ không khớp giữa tài khoản và máy tính của bạn

 • không phù hợp của quốc gia máy chủ DNS và địa chỉ IP

 • thay đổi mật khẩu, thư, điện thoại (tài khoản sẽ tự kiểm tra selfi)

 • có ít lệnh cấm trên macOS hơn trên windows

Điều này chỉ áp dụng cho các tài khoản không tin cậy. Độ tin cậy càng cao, bạn càng ít có khả năng bị cấm. 

Lỗi trong quá trình thiết lập và khởi động

 • khởi chạy một chiến dịch quảng cáo từ một tài khoản quảng cáo đến các GEO khác nhau (đối với các tài khoản có độ tin cậy yếu)

 • ràng buộc BM với người có số lượng lệnh cấm lớn

 • cho sự không phù hợp giữa quốc gia thanh toán và quốc gia tài khoản

 • sự hiện diện của các chiến dịch cũ và độ tin kém

 • sử dụng các domain bị cấm trong các nhóm quảng cáo khác

 • làm nhiều hành động tương tự khi bắt đầu chạy chiến dịch quảng cáo Không nên chạy 20 quảng cáo cùng một lúc !!!

Chúng tôi khuyên bạn bắt đầu chạy chiến dịch từ đầu 25$, thứ hai 50$, thứ ba 75$. Sau đó bạn có thể chạy quảng cáo mạnh hơn.

Trước khi bạn chưa chạy quảng cáo đến 25$, chúng tôi khuyên bạn không nên lập offer rồi chạy luôn. Ví dụ bạn đăng một bài viết về theme nào mà không liên quan đến chiến dịch của bạn.

Nhóm được tạo riêng cho offer CPA

 • trong nhóm quảng cáo đang chạy không được cho liên kết đến CPA-offer

 • bài viết không được vi phạm quy tắc fb

 • khi trang bị cấm, tất cả các tài khoản được liên kết với trang đều bị cấm

 • bạn không thể thay đổi nhóm QC hoạt động, nếu nó bị cấm

 • tên nhóm phải trung lập (không đề cập đến thương hiệu).

 • không quá một bài trong nhóm

Life hack

Bạn có thể đăng bất kỳ video nào, nếu ở đầu trong 3 giây đầu tiên đặt chủ đề trắng. Robot chỉ kiểm tra video đầu tiên. Điều chính là không bắt được số lượng lớn các khiếu nại về video.

Nếu bạn nhất định đăng bài, thì nên cố gắng làm bài viết càng trắng càng tốt để fb không có gì để phàn nàn.

Nếu vì lý do nào đó, fb của bạn bắt đầu cấm trang FB, bạn phải hiểu rằng bạn sẽ tự động bị cấm tất cả các tài khoản khác đã được liên kết đến trang này.

Tốt nhất là làm trang của bạn riêng cho mỗi văn phòng QC,  nếu bị cấm thì chỉ một văn phòng sẽ bị cấm, và không phải tất cả.

Bạn muốn thay đổi sáng tạo? Lấy một đôi và thay đổi ở đó, sau đó, trải qua kiểm duyệt một lần nữa và xóa bản gốc. Đừng thay đổi gì trong bản gốc, sau khi bạn đã qua kiểm duyệt

Thông tin thanh toán

Lần đầu tiên bạn bắt đầu khởi chạy một chiến dịch quảng cáo từ một văn phòng mới, hãy cẩn thận.

Trước đây, khi tạo chiến dịch đầu tiên, fb thu $ 1  rồi trả lại vào thẻ. Bây giờ fb đang kiểm tra khả năng thanh toán của người dùng thu $ 100.

Hãy nhớ rằng thẻ của bạn phải có giới hạn chính xác, nếu không sẽ không có gì xảy ra và fb sẽ đánh dấu bạn là một kẻ lừa đảo. 

Sáng tạo

Khi tạo quảng cáo, hãy nhớ đến những gì chúng tôi đã nói đến tất cả các điều trên + không đặt ảnh hồi trước /rồi sau, không chỉ định bất kỳ điều khoản nào, kiểm tra lỗi văn bản.


0 comments
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up