vote: 0

Facebook sẽ hiển thị những gì phổ biến giữa người dùng

Affiliate-Asia.com21-02-2020, 19:03

Facebook bắt đầu thử nghiệm một tùy chọn mới: qua nhận xét của người lạ đối với các bài đăng công khai, người dùng sẽ thấy thông tin phù hợp với hồ sơ của họ.

Ví dụ,trên tên người bình luận có thể xuất hiện thông tin về anh ta ở cùng một thành phố, làm việc trong cùng một công ty hoặc ở cùng một nhóm trên mạng xã hội.

Việc thử nghiệm vẫn đang diễn ra ở phân khúc Facebook của Mỹ.

Một sự đổi mới như vậy có thể gây ra các cuộc thảo luận mới về tính bảo mật của thông tin mà mạng xã hội biết về người dùng. Đồng thời, Facebook báo rằng trong quá trình thử nghiệm, chỉ những thông tin mà người dùng tự công khai trên trang của mình sẽ được hiển thị.


0 comments
Nếu hình ảnh mờ, thì hãy ấn vào hình ảnh để cập nhật mã
Affiliate Marketing Asia - is a global media agency, focusing on affiliate marketing in Asia: networks, programs (offers), conferences, lead generation and advertising platforms (traffic source).
© 2020 affiliate-asia.com Head office is located at 225 Liberty St 8th floor, New York, NY 10281, United States. All rights reserved.
phiên bản Tiếng Anh
phiên bản Tiếng Viẹt
up